Kobecki, Michał. 2012. „X Razy Karaimi”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 3 (36) (wrzesień), 20-21, IV. https://doi.org/10.33229/az.604.