Sulimowicz, Anna. 1999. „Karaimskie Czasopisma”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 10 (2 (3), 13-14. https://doi.org/10.33229/az.v10i2 (3).60.