Abkowicz, Mariola. 2011. „Mniejszości Narodowe I Etniczne W Polsce – Stan Obecny I Perspektywy”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (31) (czerwiec), 13. https://doi.org/10.33229/az.540.