Eliaszewicz, Borys. 2011. „W służbie Narodu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (31) (czerwiec), 8-10. https://doi.org/10.33229/az.537.