Krywko, Jan, i Romuald Szpakowski. 2010. „O ogórkach Trockich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (26) (maj), 10-11. https://doi.org/10.33229/az.488.