Abkowicz, Mariola, Adam J. Dubiński, i Anna Sulimowicz. 2017. „Kalendarium”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (4 (57):31. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/465.