Rudkowski, Sergiusz, i Anna Sulimowicz. 2017. „O Weselach W Dawnym Łucku = Tojłary Kart Łuckanyn”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (4 (57):16-18. https://doi.org/10.33229/az.457.