Kokenaj, Borys, i Anna Sulimowicz. 2017. „Czasem We śnie Widzę Kale. : Wspomnienia Borysa Kokenaja (1892–1967)”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (4 (57):4-9. https://doi.org/10.33229/az.454.