Kokenaj, Borys, i Anna Sulimowicz. 2017. „Czasem We śnie Widzę Kale. ”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (4 (57), 4-9. https://doi.org/10.33229/az.454.