Rudkowski, Sergiusz, i Anna Sulimowicz. 2017. „Życie W Dawnym Łucku”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (2 (55):14-18. https://doi.org/10.33229/az.421.