Sulimowicz, Anna. 2017. „Aleksander Mardkowicz: Działacz społeczny, Pisarz I Wydawca”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 10 (2 (3):3-4. https://doi.org/10.33229/az.36.