Kuszul, Awraam Isaakowicz, i Konstanty Pilecki. 2007. „Rzeka: Fragment Listu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 19 (3 (17):14. https://doi.org/10.33229/az.320.