Pilecki, Konstanty. 2007. „Odszedł Wiktor Pilecki”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 19 (1 (15), 19. https://doi.org/10.33229/az.309.