Dubiński, Adam, i Adam Pilecki. 1999. „Kronika Ostatniego Dwudziestolecia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 10 (1 (2), 6-8. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/30.