Abkowicz, Mariola. 2006. „Z Dziennika zespołu «Dostłar»”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 18 (3 (14), 14. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/299.