Abkowicz, Mariola. 2004. „Na ścieżkach przeszłości”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 16 (2 (9):11-13. https://doi.org/10.33229/az.170.