Łopatto, Szełumiel, i Szymon Juchniewicz. 2004. „Tanbyłahy wachtłej - O Porannym Czasie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 16 (2 (9), 10. https://doi.org/10.33229/az.v16i2 (9).169.