Pilecki, Jerzy. 2023. „Karaimska Przygoda W języku Scratch”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 34 (3-4 (80-81):44-45. https://doi.org/10.33229/az.1030.