Pilecka, Hanna, i Michał Kuliczenko. 2023. „Nie Tylko Gitara”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 34 (3-4 (80-81):4-17. https://doi.org/10.33229/az.1024.