KARAIMSKIEGO ZWIĄZKU RELIGIJNEGO, Z. Regulamin Cmentarza Karaimskiego przy ul. Redutowej 34 w Warszawie. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, n. 1 (18), p. 22-23, 30 maj 2008.