Pilecka, M. (2022). Czas dzieci. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(3-4 (76-7), 24–26. https://doi.org/10.33229/az.981