Pilecka, H. (2022). Limeryki dla Emi(l)ki. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(3-4 (76-7), 18 - 19. https://doi.org/10.33229/az.978