Kobecki, A. (2016). Krótki list do Rodaków Karaimów, od wieków zwanych Bundiukami. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 34-35. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/97