Dubiński, A. J. (2022). Język karaimski w użyciu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-75), 34-35. https://doi.org/10.33229/az.968