Łopatto, M.-E., & Pilecka, H. (2022). Wspominając Maniusia. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), 24-25. https://doi.org/10.33229/az.960