Łopatto, M.-E., & Pilecka, H. (2022). Wspominając Maniusia: Emanuel Włodzimierz Łopatto (1928–2022). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), 24–25. https://doi.org/10.33229/az.960