Abkowicz, M. (2022). Karaimska muzyka wypełniła dźwiękiem Wileńska starówkę. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), 36-37. https://doi.org/10.33229/az.956