Dubiński, R. (2016). Co dla mnie znaczą Troki?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 34. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/95