Pawelec, M. (2021). Intrygująca karaimska kłódka z Łucka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(3-4 (72-3), 31–33. https://doi.org/10.33229/az.940