Zajączkowska-Łopatto, M.-E., & Pilecka, H. (2021). Listy Pani Profesorowej: W 120. rocznicę urodzin Nadziei Zajączkowskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(3-4 (72-3), 22–27. https://doi.org/10.33229/az.938