Sulimowicz-Keruth, A. (2021). Zewułun z rodu „Widzących”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(3-4 (73-74), 16-20. https://doi.org/10.33229/az.936