Abkowicz, M. (2021). Kalendarium. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 42. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/931