Abkowicz, M. (2021). W Toruniu o turkologii i mniejszościach turkijskich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 40–41. https://doi.org/10.33229/az.930