Gordon, A. J. (2021). Dziedzictwo przodków i nowi przyjaciele: Karaimskie warsztaty dla najmłodszych. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 38–39. https://doi.org/10.33229/az.929