Pawelec, M. (2021). Limeryki karaimiki…: Karaimi w literaturze satyrycznej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 36–37. https://doi.org/10.33229/az.928