Babadżan, A., & Czachorowski, D. (2021). O pewnych teczkach z archiwum Hadży Seraji Szapszała. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 34–35. https://doi.org/10.33229/az.927