Pilecki, K. (2021). Izydor – człowiek z krwi i kości: Rzecz o Józefie Pileckim (1903–1985). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 22–33. https://doi.org/10.33229/az.926