Kefeli, M., & Pilecka, H. (2021). Garść ziemi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 4–9. https://doi.org/10.33229/az.923