Jankowski, H. (2021). Bir elmany = Jedno jabłko. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 3. https://doi.org/10.33229/az.922