Abkowicz, M., & Sulimowicz-Keruth, A. (2021). Słońce przygrzewa. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), 2. https://doi.org/10.33229/az.921