Gordon, A., & Pilecka, H. (2020). Konkurs dla dzieci i młodzieży – wygrana nas wszystkich: Skąd mój ród? Skąd moje korzenie?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 39–41, IV. https://doi.org/10.33229/az.918