Gordon, A., & Pilecka, H. (2020). Konkurs dla dzieci i młodzieży – wygrana nas wszystkich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 39-41, IV. https://doi.org/10.33229/az.918