Dubiński, A. J. (2020). Niełatwy rok 2020. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 36-38. https://doi.org/10.33229/az.917