Abkowicz, M. (2020). Karaimskie sprawy w roku pandemii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 32-35. https://doi.org/10.33229/az.916