Kefeli, J., Czachorowski, D., & Burkiewicz, K. (2020). Cholera w Chinach w 1902 roku: Jak przed ponad stu laty walczono z epidemią w Mandżurii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 16–24. https://doi.org/10.33229/az.913