Sulimowicz-Keruth, A. (2020). Karaim z ulicy Marszałkowskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 10-14. https://doi.org/10.33229/az.911