Pilecka, H. (2020). Między Wrocławiem, Trokami a Canterbury. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 4–9. https://doi.org/10.33229/az.910