Lebiedew, W., & Dubiński, A. J. (2016). Przez granicę. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 20-26. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/91