Jankowski, H. (2020). Soframyzda - Na naszym stole. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 3. https://doi.org/10.33229/az.909