Abkowicz, M., & Sulimowicz-Keruth, A. (2020). Wirus, pandemia, dystans społeczny. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 2. https://doi.org/10.33229/az.908