DubińskiA. J. (2020). Karaimi w Warszawie przed I wojną światową. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), 26-27. https://doi.org/10.33229/az.895